O podjetju Elmitel

Oživjamo omrežja.

Kot visokotehnološko podjetje neprestano išcemo inovativne pristope in rešitve, prilagojene našim poslovnim partnerjem.

Podjetje ELMIS – Milan Šerc s.p. je bilo ustanovljeno leta 1994 po 12-letnih izkušnjah ustanovitelja podjetja na področju gradnje in vzdrževanja telekomunikacijskih omrežij. V času od ustanovitve pa vse do danes smo zaključili veliko število projektov za projektiranje električnih inštalacij ter omrežij ter sodelovali pri načrtovanju in nadzoru nad izgradnjo številnih telekomunikacijskih omrežij v državi. Podjetje se je razvijalo in podjetju so se pridružili novi sodelavci.

V letu 2009 je podjetje razširilo dejavnost tudi na področje informacijske tehnologije. Tako lahko ponudimo številne rešitve na področju razvoja novih storitev v telekomunikacijskih omrežjih, podpori in izobraževanju na področju informatike in telekomunikacij ter na področju razvoja telekomunikacijskih informacijskih sistemov. Eno glavnih razvojnih in raziskovalnih področij so tako različne programske rešitve na področju nadzora in upravljanja različnih omrežnih naprav.

V decembru 2012 se je podjetje preoblikovalo v družbo ELMITEL inženiring d.o.o., ki nadaljuje z opravljanjem dejavnosti.

Leave a Reply