Internet stvari? Internet vsega!

Ideja, da bi v Internet poleg računalniških sistemov (računalnikov, mobilnih telefonov in podobno) bile povezane tudi ostale naprave, se spreminja v realnost. Proizvajalci raznih elektronskih in drugih naprav nam že ponujajo izdelke, ki jih je mogoče povezati v Internet, bodisi za upravljanje na daljavo, bodisi za kakšen drug namen. Računalniki so takorekoč že v vsem, na kar lahko pomislimo – v urah, hladilnikih, termostatih, prevoznih sredstvih, števcih in tako dalje. In v Internet ali kakšno drugo omrežje se lahko povezujejo pogosto tudi indirektno, preko drugih naprav s pomočjo raznih omrežnih tehnologij (Bluetooth, ZigBee, …).
To omogoča po eni strani veliko novih aplikacij, ki se lahko rodijo iz medsebojne komunikacije med napravami (“machine to machine”, M2M komunikacije) ali iz uporabe velikih količin podatkov, ki jih te naprave proizvajajo s svojimi funkcijami in senzorji (“big data” aplikacije). Za ta področja se napoveduje veliko dogajanja v prihodnjih letih.
Stvari – fizične objekte – pa bodo v Internetu povezane tudi s procesi in ljudmi, ki so v Internet indirektno že povezani. Poleg tega so tu tudi velike količine podatkov, iz katerih je mogoče izluščiti zanimive informacije in tudi te informacije bodo prisotne na Internetu. To je torej Internet stvari.
Bodo nekega dne v Internet povezana tudi drevesa? :) Nam se sicer ne zdi preveč smiselno, ampak to ni dovolj za napovedovanje prihodnosti…

Nadzor prostorov z IT opremo

V dobro načrtovanih prostorih s strežniško in omrežno opremo se katastrofe in izpadi sicer ne pojavljajo pogosto, vendar pa obstaja verjetnost da se zgodijo, kar so ponekod občutili tudi ob zadnjih ledenih ujmah in poplavah.

Neželenih vplivov, ki lahko doletijo občutljivo IT opremo, je veliko – od izpada elektične energije, nepravilnega delovanja klimatizacije, požarov, do vdora vode v prostore kjer je oprema, ali nepooblaščenega vstopa v prostore.

Na srečo obstajajo rešitve, s pomočjo katerih je možno zaznavati takorekoč vse vplive in katastrofe, ki jih ne želimo v prostorih z občutljivo elektronsko opremo. Senzorska oprema, ki omogoča zaznavanje morebitnih neljubih dogodkov, je modularna in jo je mogoče uporabiti tako v manjših ali zelo razpršenih omrežjih, kot tudi v velikih strežniških sobah ali halah, ter predstavlja v primerjavi z infrastrukturo, ki jo varuje, takorekoč neznatno investicijo.

Pametni senzorji omogočajo avtomatizacijo in obveščanje o nepričakovanih dogodkih preko na primer SMS sporočila, e-pošte in na druge načine. Mogoča je tudi integracija teh senzorskih rešitev z že obstoječimi SNMP rešitvami, s čimer lahko poenotimo nadzor notranjega stanja naprav, kot tudi nadzor okolja v katerem te naprave delujejo.

Za več informacij o senzorskih rešitvah za nadzor notranjih prostorov in občutljive opreme se lahko obrnete na nas in z veseljem vam svetujemo pri izbiri najustreznejše, najugodnejše in najučinkovitejše rešitve, ali si pogledate več informacij na spletnih straneh Elmitel.